Alki Point Lighthouse, Washington
Alki Point Lighthouse, Washington

Photo by: na |  VIRIN: 170602-G-XX000-400.JPG