Sand Point Lighthouse
Sand Point Lighthouse, northern shore of Lake Michigan, Escanaba, Michigan