San Luis Obispo Lighthouse
San Luis Obispo Lighthouse, Avila Beach, San Luis Obispo County, California